Vítáme Vás na neoficiálních stránkách obce Tatenice Poslední aktualizace: 01/05/2007
  O nás
V jihovýchodní části kraje pardubického v okrese Ústí nad Orlicí leží obec Tatenice. Nachází se v zábřežském předhůří Orlických hor. Východně se do výšky 604 metrů zvedá vrch zvaný Cukrová bouda. Jinak se nadmořská výška pohybuje mezi 295 až 340 metrů nad mořem. Krajinný obraz je velmi proměnlivý. Kopce na severu, východě a jihu jsou porostlé mohutnými převážně smíšenými lesy. Dále vesnici obklopují pole, na kterých v období sklizně žloutne řepka olejka, zlátnou obiloviny nebo se vlní kukuřičné klasy. Na lukách u kravína se v měsících zelenající se trávy pase dobytek. Naší vsí protéká Hraniční potok, který se vlévá do Moravské Sázavy. Údolí řeky i potoka jsou hluboko zasazená a velmi pěkná. Zvláště v podzimních měsících se listnaté lesy v okolí řeky mohou pyšnit nádherným kabátem rozmanitých barev. Tatenice oficiálně vstupují do dějin l.p. 1065. V tomto roce jistý Vladyka ze Žipotína věnoval obec Tatenice nově zřízenému klášteru Hradisko u Olomouce. A tak to všechno začalo… Dlouhá a zajímavá historie - o ní se můžeme dočíst v naší kronice. A jak vypadá vesnice dnes? Domy různého stáří i velikosti. O tom se můžete přesvědčit v naší fotogalerii, kde najdete nejen fotografie ze současnosti, ale i historické snímky mnohdy už nedochovaných staveb. Ty nejstarší byly postaveny původním německým obyvatelstvem (mezi ně patří např. statky, které utváří uzavřený čtverec - typický znak oblasti Hřebečska). Důležitou severomoravskou památkou je výzdoba zdejšího kostela. Barokní kostel sv. Jana Křtitele je z roku 1723 autorem cenných obrazů a fresek je mistr Tadeáš Supper. Je zde uložena gotická madona z kláštera Koruny. Další význačnou stavbou je renesanční zámeček, jehož rozsáhlá rekonstrukce byla dokončena roku 1985. Celý objekt byl upraven psaníčkovou sgrafitovou technikou. Zámek má nádhernou štukovou výzdobou interiéru. Nyní jeho prostory slouží jako sídlo Obecního úřadu, obřadní síň, knihovna, hostinec a sál pro společenské akce. Závěrem bychom chtěli poděkovat všem kteří poskytli cenné historické materiály, ale i těm, kteří je ještě poskytnou.    
                                                                                                                                                                          autor: Jitka Šumová
Copyright © 2006 Šandera Roman.
Tatenice
Fotogalerie
Počítadlo této stránky zjistilo, že jste návštevník číslo Počítadlo přístupů
klikni pro ofciální stránky obce Tatenice
Kde nás najdete
Pro více fotografií klikněte zde
Pro více fotografií klikněte zde